JARMARKY PRO NEZISKOVKY ... pořádají banky KB, ČSOB, Raiffeisen bank - březen 2015