Beseda na téma Bezpečnost seniorů v Mnichově Hradišti / 2018