O NÁS        SLUŽBY        AKTUÁLNĚ        TVŮRČÍ DÍLNA        DOKUMENTY        FOTOGALERIE        KONTAKT        PODPORUJÍ NÁS

 
 
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI   Posláním DCJ sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením je podpora individuálních schopností a možností jedince s ohledem na jeho další možnosti uplatnění ve společnosti.

více zde 

 
DENNÍ STACIONÁŘ   V denním stacionáři DCJ jsou poskytovány takové služby, které umožňují uživatelům zachovat stávající sociální vztahy
a vazby. Při práci s uživateli vychází pracovník z individuálních potřeb jednotlivce.

více zde

 
 

Specifickými cíli činnosti DCJ jsou zejména

- provozování Denního centra jako prostoru vzájemného setkávání seniorů, jejich rodin a dalších občanů, subjektů

- setrvání seniora ve svém přirozeném prostředí

- udržení vzájemného vztahu s okolím a rodinou

- pravidelný návrat do vlastního domácího prostředí

- podpora rozvoje nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti seniora

- zachování původních životních návyků

- zajišťování možnosti společenského vyžití, kontaktů

- zajištění a podpora sportovních, kulturních, vzdělávacích a výchovných akcí

- spolupráce s obdobnými institucemi, sdruženími a spolky

- vydávaní informačních materiálů vytváření vhodného prostředí a poskytnutí potřebného vybavení pro tyto činnosti

- rozšířit nabídku aktivizačních činností pro seniory s možností uplatnění jejich vlastních dovedností a bohatých zkušeností

- vytvořit podmínky pro sebevzdělávání seniorů jako prostředku proti předčasnému stárnutí

- vybudování pro uživatele podnětného a funkčního prostředí

- rozšíření informovanosti odborné i široké veřejnosti o možnostech i potřebách seniorů a zdravotně postiženýchZásady poskytování sociální služby

- zachování lidské důstojnosti uživatelů služby a respekt k soukromí uživatele

- pomoc vychází z individuálně určených potřeb

- služba a její pracovníci působí na uživatele aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti

- služba a její pracovníci motivují uživatele k činnostem, které nevedou k prohlubování nepříznivé sociální situace

- služba posiluje sociální začleňování uživatelů